Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

Stejně jako my, Beskyďáci, pořádají Kácení máje i starozuberští hasiči. Nás oslovili, abychom jim májku shodili a zároveň zatancovali, o což se postarali malí Beskyďáčci a Malý Beskyd. Letošní Kácení máje bylo výjimečné nejen díky krásnému počasí, které hasičům po dlouhé době přálo, ale také díky tomu, že kluci při kácení májky strefili židův deštník, což se také nepodaří každý rok.  

V sobotu 20. května jsme spolu s městem Zubří připravili tradiční Metlářský jarmark. Počasí jako na objednávku, nebylo ani horko, a když opomineme krátkou večerní přeháňku, tak ani nepršelo. Návštěvníci si mohli projít spoustu stánků s dobrotami pro radost i s tradičními výrobky – a to nejen metlami, cukrovinkami, oblečením, ale také občerstvením. Mnoho nejen zuberských dětí, rodičů a prarodičů přilákaly kolotoče a skákající hrady pro děti a samozřejmě i náš výborný guláš s dobře vychlazeným pivem.

Dne 14. 5. 2017 se všechny složky Beskydu sešly na prostranství u Klubu, kde se tradičně staví máj. Holky se postaraly o navazování mašliček, uklízení odřezků z máje a přípravu vaječnice. Kluci mezitím ořezali a oloupali máj. Když bylo vše přichystáno, mohlo se začít se samotným stavěním, které naši kluci zvládli opět na jedničku.

V sobotu 29. dubna kolem desáté hodiny jsme se vydali k našim přátelům do polské Pszczyny, abychom jim pomohli postavit májku. Po příjezdu jsme si odnesli kroje z autobusu do místního dřevěného muzea, jehož součástí byla i menší restaurace, kde nám přichystali oběd.

I když až napodruhé, ale přeci jen se nám podařilo oplatit Valašskému krúžku Rusavjan z Rusavy návštěvu našeho bálu. V sobotu 25. března jsme proto vyrazili v převážně dívčím obsazení na jejich výroční 40. bál. K tanci i poslechu se potom střídala naše muzika s hostitelskou a rovněž jsme přispěli k zábavě svým vystoupením s tancem Metlový. Velmi se nám líbil Rusavjanský bál, protože na nás dýchl více "starými časy", než je nyní obvyklé.

Stránky