Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

V sobotu 29. dubna kolem desáté hodiny jsme se vydali k našim přátelům do polské Pszczyny, abychom jim pomohli postavit májku. Po příjezdu jsme si odnesli kroje z autobusu do místního dřevěného muzea, jehož součástí byla i menší restaurace, kde nám přichystali oběd.

I když až napodruhé, ale přeci jen se nám podařilo oplatit Valašskému krúžku Rusavjan z Rusavy návštěvu našeho bálu. V sobotu 25. března jsme proto vyrazili v převážně dívčím obsazení na jejich výroční 40. bál. K tanci i poslechu se potom střídala naše muzika s hostitelskou a rovněž jsme přispěli k zábavě svým vystoupením s tancem Metlový. Velmi se nám líbil Rusavjanský bál, protože na nás dýchl více "starými časy", než je nyní obvyklé.

V sobotu 18. března jsme měli vystoupení na Josefském jarmarku v Rožnově. Počasí nám nepřálo a tak našimi diváky byli hlavně přítomní prodejci ve stáncích. Ale i tak jsme se pobavili a zatančili i těm divákům, kteří se přes zimu a občasný déšť na rožnovské náměstí vydali.

V sobotu 25.2.2017 jsme pořádali 7. ročník masopustního průvodu. Zahájení před Klubem spolu s cimbálovou muzikou souboru, stánky a rejem masek nemohlo provázet hezčí počasí. Jako již tradičně byla pořádána soutěž "O nejlepší koblihu".

Zveme Vás na Masopustní průvod, který se uskuteční 25. února 2017 od 9 hodin v Zubří. Na prostranství kolem Klubu si ve stáncích budete moct zakoupit masopustní pochoutky. Zároveň se uskuteční již šestý ročník soutěže "O nejlepší masopustní koblihu". Ukázku svých vlastnoručně usmažených koblih můžete přinést do 9.30 hodin. V 10.30 bude starostou města Zubří zahájen masopustní průvod.

Stránky