Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

V sobotu 25.2.2017 jsme pořádali 7. ročník masopustního průvodu. Zahájení před Klubem spolu s cimbálovou muzikou souboru, stánky a rejem masek nemohlo provázet hezčí počasí. Jako již tradičně byla pořádána soutěž "O nejlepší koblihu".

Zveme Vás na Masopustní průvod, který se uskuteční 25. února 2017 od 9 hodin v Zubří. Na prostranství kolem Klubu si ve stáncích budete moct zakoupit masopustní pochoutky. Zároveň se uskuteční již šestý ročník soutěže "O nejlepší masopustní koblihu". Ukázku svých vlastnoručně usmažených koblih můžete přinést do 9.30 hodin. V 10.30 bude starostou města Zubří zahájen masopustní průvod.

Dne 28. 1. 2017 jsme byli pozváni na Valašský bál do Rusavy. Těsně před odjezdem, když jsme se sešli oblečeni v krojích u Klubu, jsme však zjistili, že jim vypadla elektřina a bál je tedy zrušen. Ihned jsme začali hledat náhradní plán. Zjistili jsme, že se valašský bál koná i ve Valašských Kloboukách, a tak jsme neváhali, zavolali tam a zajistili si místa. 

Stačily pouze dva dny na to, aby se vyprodal celý sál na náš beskyďácký valašský bál. Už ve čtvrtek se začalo s loupáním cibule na guláš a s úklidem hlavního sálu, kde se skládala všechna sedadla.

Stránky