Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

Dne 28. 1. 2017 jsme byli pozváni na Valašský bál do Rusavy. Těsně před odjezdem, když jsme se sešli oblečeni v krojích u Klubu, jsme však zjistili, že jim vypadla elektřina a bál je tedy zrušen. Ihned jsme začali hledat náhradní plán. Zjistili jsme, že se valašský bál koná i ve Valašských Kloboukách, a tak jsme neváhali, zavolali tam a zajistili si místa. 

Stačily pouze dva dny na to, aby se vyprodal celý sál na náš beskyďácký valašský bál. Už ve čtvrtek se začalo s loupáním cibule na guláš a s úklidem hlavního sálu, kde se skládala všechna sedadla.

Také letos jsme se zúčastnili vánočního volejbalového turnaje folklorních souborů v Rožnově pod Radhoštěm. Z 9 týmů jsme postoupili až do finále, kde jsme se utkali s domácím Radhoštěm.

Zveme Vás na tradiční Valašský bál, který se uskuteční 14. ledna 2017 od 19.30 hodin v Klubu Zubří. K tanci, zpěvu a poslechu bude hrát cimbálová muzika Beskyd a Univerzal Dolní Bečva. Hostem bude Valašský krúžek Rusavjan a Folklórní soubor Pszczyna z Polska.

Stránky