Beskyďáčci

„Beskyďáci, to sú páni…“ heslo, které z recese často používají členové dospělého souboru. Ale aby byli „Beskyďáci“, musíme být nejdříve my - „Beskyďáčci“. Do této taneční složky patří ti nejmladší tanečníci a tanečnice ve věku od 6 do 10 let. Je to dlouhá, někdy i trnitá cesta učit děti znát a uctívat tradice našich předků, zpívat lidové písničky a tancovat lidové tance. Ale o to krásnější chvíle pak nastávají, když děti zvládnou první kroky, tanečky, pásma a písničky. Mají z toho velkou radost nejen vedoucí, ale i všichni souboroví nadšenci.

Přehlídka dětských folklorních souborů Zubří 2007

Beskyďáčci již dlouhodobě pracují pod vedením Heleny Adámkové a Radky Mičolové. Vystupují v okolní Zubří, ale i na festivalech v různých koutech naší republiky.

Mezi oblíbené akce Beskyďáčků patří Masopust. Je to každý rok první událost, na kterou se v novém roce velmi těšíme. Děti si samy připravují své masky a tak je proto náš masopustní průvod každý rok originální.

Každý rok je pro nás květen nejnáročnějším měsícem v roce, ve kterém Beskyďáčky čeká hned několik souborových akcí. Tou první je stavění máje, při kterém zdobíme a pentlíme vršek máje a velikého věnce. Za dobrou práci jsme pak všichni odměněni výbornou vaječinou. Letos, v roce 2015, jsme společně s ostatními beskyďáky stavěli máj i v Dřevěném městečku v Rožnově pod Radhoštěm. O týden později nastává náš nejdůležitější den v roce, a to Kácení máje. Nejdůležitější je pro nás tím, že již několik roků náš soubor pořádá v Zubří Přehlídku dětských folklorních souborů, které se samozřejmě taky účastníme. Máme tak možnost poprvé před obecenstvem předvést nové pásmo, které jsme se od září poctivě učili. Největší odměnou je pro nás potlesk a úsměvy našich maminek, tatínků, babiček a dědečků, a vůbec všech, kteří se přijdou na přehlídku podívat. Moc rádi jezdíme také na Kácení máje na Staré Zubří, které pořádají tamní hasiči. V rámci programu tam tančíme a zpíváme naše pásma, za která nám je opět odměnou potlesk obecenstva. Jen je škoda, že málokdy vyjde pěkné počasí.A protože k tanci patří i zpěv, snažíme se i jemu na našich zkouškách věnovat. V březnu máme jednu zkoušku, na které všechny děti zazpívají svoji nejmilejší písničku. Ten nejlepší nás pak reprezentuje na regionální pěvecké soutěži Zpěváček v Rožnově pod Radhoštěm.


Pálení čarodějnic 2015Školní rok zakončujeme výletem do Liptálu, kde se účastníme Liptálského dětského festivalu. Máme tak možnost se setkat s dalšími dětmi a podívat se na jiné folklorní soubory, poznat jejich zvyky a tradice.

Po Liptále nás čekají, stejně jako ve škole, dva měsíce prázdnin. Vedoucí si odpočinou od dětí, děti od vedoucích, a v září se zase společně sejdeme nejen v původní partě, ale zase obohaceni o nové členy, a ti nejstarší současně odejdou do Malého Beskydu.

Začátkem prosince nás čeká ještě téměř každoroční akce, a to koledování v Domově důchodců v Rožnově pod Radhoštěm a v Podlesí. Rádi se do domova důchodců vracíme, protože víme, že svým vystoupením uděláme radost starým lidem. A kromě toho, že jim zazpíváme koledy, máme pro ně připravené malé dárečky, které sami vyrobíme. Konec roku zakončíme vždy s celým souborem, a to zpíváním koled pro všechny, kteří si nás přijdou poslechnout na Vánoční jarmark v Zubří.

A co říci na závěr?

Všichni, kteří s dětmi pracujeme, jsme moc šťastni, že se u nás doma, v Zubří, folkloru daří. Děti chtějí zpívat, tancovat a oblékat se, pro ně již jako „za starých časů“, do krojů. A věříme, že „Děcek ze Zubřího, z tej metlářskej dědiny“ bude stále dost.

A až budou jednou dospělé, také si hrdě řeknou Beskyďáci, to sú páni!