Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

V červnu tři naše složky (Beskyďáčci, Malý Beskyd a Beskyd) vystoupily v Masokombinátu Krásno ve Valašském Meziříčí.

První červnový víkend jsme strávili u našich dobrých přátel v polské Pszczyně. V pátek jsme s našimi kamarády poseděli u jezera Laka a v sobotu nás čekalo vystoupení v rámci 46. ročníku Spotkania Pod Brzymem w Pszczynie. 

V květnu jsme si po covidové pauze opět postavili máj a uspořádali Metlářský jarmark. O týden později naše dětské složky vystoupily na kácení máje na Starém Zubří. Májku jsme úspěšně shodili také v Zašové. 

Po dvouleté odmlce jsme v Zubří opět uspořádali tradiční Masopustní průvod, který byl v pořadí již jedenáctým ročníkem. Letošní masopust se konal v sobotu 26. února.

O víkendu 18. a 19. září jsme navštívili náš spřátelený folklorní soubor Pszczyna v sousedním Polsku. Pozvání přišlo k příležitosti 45. ročníku „Spotkania pod Brzymem“, což jsou folklorní slavnosti pořádané v místním skanzenu.

Stránky