Zvonečkový jarmark 2022

Náš prázdninový souborový program započal 5. 7. 2022 v rámci Zvonečkového jarmarku v rožnovském skanzenu. Tohoto vystoupení se zúčastnily hned tři naše složky a to Beskyďáčci, Malý Beskyd a dospělý Beskyd.

Taneční program byl kvůli nepříznivému počasí přesunut do Janíkovy stodoly. Ačkoliv se jednalo o neplánovaný tah, divácká účast byla pěkná. Celý program zahájili naši nejmenší členové z Beskyďáčků, po kterých následoval Malý Beskyd s pásmem Putnový a Zahradnický. Poté měli diváci možnost vidět pásma Stará Uherská, Husar nebo Čardáše a to již v podání Beskydu. Ani společný a veselý závěr programu všech složek nezahnal mračna a déšť tak pokračoval po celý den.