Novinky

Stavění máje Beskyd ve Valašském muzeu v přírodě

Vystoupení všech složek Beskydu a stavění máje ve Valašském muzeu v přírodě 1.5.2015.

Malý Beskyd v Janíkovce

Vystoupení Malého Beskydu na soutěžní přehlídce dětských souborů v Janíkově stodole ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

V 19. a počátku 20. století ožíval 1. máj tancem a hudbou. Téměř v každém městě či obci se při lidové veselici stavěly vysoké máje. Tyto obecní máje připravovala všechna mládež v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba, který dříve v kalendáři připadal právě na 1. května. Při májové zábavě byl odkorněný kmen stromu nadstavený ozdobeným zeleným vrškem smrku nebo borovice slavnostně vztyčen na návsi. Kde měl zůstat stát až do svatodušních svátků.

Letos stavíme máj právě my Beskyďáci.

Masopust v Zubří

Nádherné počasí, nádherná atmosféra.

Zveme Vás na Masopustní průvod dne 14.2.2015 od 9:00 hod u Klubu Zubří.

Jako již téměř pravidelně, tak i letos jsme zamířili do Domova důchodců v Rožnově pod Radhoštěm, abychom tam zazpívali koledy a pomohli navodit atmosféru blížících se vánočních svátků.

Tohoto vystoupení se zúčastnily všechny složky souboru, které mimo zpěvu koled vystupovaly s tradičními Pastuchy a Luckami.

Stránky