Koledy v Domově důchodců v Rožnově 12.12.2014

Jako již téměř pravidelně, tak i letos jsme zamířili do Domova důchodců v Rožnově pod Radhoštěm, abychom tam zazpívali koledy a pomohli navodit atmosféru blížících se vánočních svátků.

Tohoto vystoupení se zúčastnily všechny složky souboru, které mimo zpěvu koled vystupovaly s tradičními Pastuchy a Luckami.