Tradiční lidová slavnost "Stavění máje" se uskuteční na prvního máje (1.5.) od 14.00 v Dřevěném městečku muzea

V 19. a počátku 20. století ožíval 1. máj tancem a hudbou. Téměř v každém městě či obci se při lidové veselici stavěly vysoké máje. Tyto obecní máje připravovala všechna mládež v předvečer svátku svatých Filipa a Jakuba, který dříve v kalendáři připadal právě na 1. května. Při májové zábavě byl odkorněný kmen stromu nadstavený ozdobeným zeleným vrškem smrku nebo borovice slavnostně vztyčen na návsi. Kde měl zůstat stát až do svatodušních svátků.

Letos stavíme máj právě my Beskyďáci.

Přijďte se pobavit na májovou zábavu a zároveň přijďte se svými milými vyhledat do areálů muzea rozkvetlé třešně. Podle lidového zvyku totiž musí být každá žena na 1. máje políbená pod rozkvetlou třešní aby do roka neuschla.