Valašský soubor písní a tanců Beskyd Zubří

Již od roku 1945 reprezentuje svůj valašský region a je typickým vesnickým valašským souborem. Svůj repertoár čerpá z oblasti Zuberska a Rožnovska, z kraje dříve chudého, ale bohatého krásou své krajiny v moravských Beskydech. Členové souboru mají ve svém programu dvacetiminutové ukázky i celovečerní koncertní nebo zábavná vystoupení. Tvoří je valašské tance, převážně řemeslnické, lidové písně, scénky a lidová vyprávění. Neoddělitelnou součástí souboru je samozřejmě cimbálová muzika, která vám dává nahlédnout do té krásné a nepřeberné pokladnice lidových písní, při kterých můžete zapomenout na své všední starosti. Cimbálová muzika předvádí samostatné hudební produkce k večerní i jiné zábavě.
 

Beskyd Zubří

Lidový odkaz svých předků rozdává Beskyd nejen v rámci svého regionu a České republiky, ale i v zahraničí: Bulharsku, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku nebo Turecku. O tom, že je soubor udržovatelem tradic a zvyků svého kraje, svědčí pravidelné chození po velikonoční pomlázce, po mikulášské nadílce, po vánoční koledě, pořádání večerů u cimbálu a v neposlední řadě pořádání tradičního valašského bálu a kácení máje. Dávat lidem radost a úsměv, rozvíjet tradice svého kraje, oslavovat krásu života tancem, písní i muzikou - to je především poslání Valašského souboru písní a tanců "BESKYD".

 

Postní době v Zubří předcházel tradiční masopustní průvod masek, který se letos konal v sobotu 10. února. Počasí nám přálo a únorová sobota připomínala spíše krásný jarní den. Soutěž o nejlepší masopustní koblihu, která předchází každému masopustnímu průvodu, letos vyhrála paní Proroková. Gratulujeme!

Tradiční masopustní program v Dřevěném městečku v Rožnově se konal v sobotu 3. února. Společně s ostatními soubory a spolky jsme byli součástí celodenního programu. Této povedené akce se zúčastnily téměř všechny složky souboru Beskyd. Na pořadu dne byla dopolední a odpolední masopustní obchůzka s pestrým doprovodným programem. Počet návštěvníků a stánkařů navodil správnou atmosféru masopustní soboty.

V sobotu 13. ledna proběhl v Zubří tradiční Valašský bál souboru Beskyd, který se opět konal v Sokolovně Zubří. Letošními hosty byl Valašský soubor Troják z Valašské Bystřice, který do programu přispěl svým vystoupením. Valašský bál byl zahájen tradiční polonézou, které se zúčastnili všichni krojovaní.

Ve středu 27.12. jsme se zúčastnili vánočního volejbalového turnaje folklorních souborů v Rožnově pod Radhoštěm. Dali jsme dohromady hned tři týmy a náš A-tým nakonec celý turnaj VYHRÁL!

Zuberský folklorní soubor písní a tanců Beskyd se letos poprvé zúčastnil Mezinárodního folklorního festivalu v Písku, který se řadí mezi nejproslulejší folklorní akce v České republice.

Stránky