Vernisáž výstavy krojů

Vernisáž výstavy krojů

V rámci oslav 70. výročí založení Beskydu jsme uspořádali výstavu krojů na Petrohradě v Zubří. Vernisáž se konala 5.11.2015 za hojné účasti návštěvníků. Obrovskou práci se sháněním, vypůjčením, naškrobením, nafocením, uspořádáním a okomentováním si daly Hela Adámková,

Maruška Grossová a Evička Staňková.

Výstava krojů