Stavění máje ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově

Na prvního máje jsme se vydali do Valašského muzea v přírodě do Rožnova pod Radhoštěm, kam jsme byli pozváni, abychom postavili máj. Počasí nám přálo a tak jsme zažili nádherný den v muzeu a nejen předvedli, jak se máj staví "postaru", ale ukázali jsme všem návštěvníkům i něco z našich tanců. To vše podporovala muzika Jirky Nechanického, která se zhostila své úlohy rovněž na výtečnou. Za Beskyd se účastnily všechny jeho složky, od nejmenších dětí až po Starou gardu.