Stavění a kácení máje v Zubří 2019

V neděli 12. 5. 2019 jsme na prostranství za Klubem stavěli máj. Počasí nám moc nepřálo, proto ani účast nebyla velká. Už od rána se připravovalo vše potřebné, dovezla se májka ze Starého Zubří, která se za pomocí všech zúčastněných nazdobila a následně postavila. Mezitím se v pozadí škvařila vaječina, která byla ve finále opět perfektní. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.

 
Celý týden, jsme si máj pečlivě hlídali, až do soboty, kdy v Zubří začínal Metlářský jarmark. Po obědě byla v Klubu zahájena tradiční Přehlídka dětských folklorních souborů, které se zúčastnily okolní dětské soubory. V pět hodin odpoledne bylo zahájeno kácení máje s tradiční scénkou a zábava trvala až do pozdních nočních hodin.