Bály ve Valašských Kloboukách a ve Stříteži

Dne 28. 1. 2017 jsme byli pozváni na Valašský bál do Rusavy. Těsně před odjezdem, když jsme se sešli oblečeni v krojích u Klubu, jsme však zjistili, že jim vypadla elektřina a bál je tedy zrušen. Ihned jsme začali hledat náhradní plán. Zjistili jsme, že se valašský bál koná i ve Valašských Kloboukách, a tak jsme neváhali, zavolali tam a zajistili si místa. 

Kolem šesté hodiny jsme tedy vyrazili směr Valašské Klobouky. Po příjezdu jsme se usadili a zúčastnili se polonézy všech krojovaných, kterých se zde nesešlo málo. Během večera jsme si pak mohli nejen pořádně zatančit, ale i se naučit nové figurální tance, shlédnout vystoupení několika souborů nebo se zapojit do výběru nejlepší valašské slivovice.

Týden na to, tedy 4. 2. 2017, jsme vyrazili na myslivecký bál do Stříteže nad Bečvou. Nejdříve jsme si zde udělali malou zkoušku. Když se sešli všichni hosté, bál mohl začít. Po oficiálním zahájení samotnými myslivci, jsme vystoupili s pásmem Švec. Následně jsme ochutnali speciality ze zvěřiny a bavili se až do ranních hodin.